Onderdeel van


Algemene informatie

Schooltijden en pauzes

Schooltijden SO:
Ma t/m Vr: 08.30 - 14.00 uur
School open vanaf 08.15 uur

Schooltijden VSO:
Ma t/m Vr: 08.30 - 14.30
School open vanaf 08.15 uur

zwembadZwemmen

Alle kinderen in het SO, vanaf 6 jaar, die nog geen A en/ of B diploma hebben, volgen 1x per week zwemonderwijs in het Vrijburgbad te Vlissingen.
De leerlingen in VSO gaan niet meer zwemmen.
Er wordt gezwommen in twee groepen: de tijden voor komend schooljaar zijn nog niet bekend.

Parro

Sinds 2019 maken wij gebruik van Parro. Via deze app houdt de leerkracht u op de hoogte van belangrijke zaken.
Tijdens de ouderavond zal de leekracht van uw kind de toegangscode voor Parro met u delen. Deze code kunt u invullen in de app waarmee u, na goedkeuring van de leekracht, toegang tot de klas krijgt waarin uw kind zit.

speelplein

 Schoolreizen en schoolkampen

Alle klassen van de school gaan op schoolreis met uitzondering van VSO 3a en VSO 3b. Zij gaan elk jaar op kamp.  Eindgroep auti gaat eens per 2 jaar op schoolkamp. De data en kosten zijn nog niet bekend. 
Mocht u de schoolreis in termijnen willen betalen, neemt u dan contact op met de school. 
Eventuele mededelingen over de kampen krijgt u via nieuwsbrieven vanuit de klas.

Verlof

U kunt alleen verlof voor uw kind kunt aanvragen met het formulier ëverlofaanvraagí. Dit formulier is als bijlage bij de schoolgids gevoegd en verkrijgbaar bij de secretaresse van de school of hier te downloaden. Als uw kind naar de dokter moet, behoeft u dat alleen maar aan de school door te geven. Graag doorgeven voor of na schooltijd.
Zie verder de schoolgids: schoolverzuim / verlof / leerplichtwet.

Schoolregels SO

 • Speel samen.
 • Laat iedereen een keer meedoen.
 • Wees stil op de momenten dat dit moet.
 • Help elkaar.
 • Bemoei je alleen met jezelf.
 • 2-aan-2 loop je in de rij, rustig en netjes achter elkaar.
 • Samen alles delen, vraag dit netjes aan elkaar.
 • Raak elkaar maar met 1 vinger aan.
 • Praat met een vriendelijke stem.
 • Luister naar elkaar.
 • Probeer eerst zelf je probleem op te lossen.
 • Ga hierna naar een juf/meester.

Schoolregels VSO

 • We zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school.
 • We zijn vriendelijk naar onszelf, anderen en de omgeving.
 • We helpen elkaar.
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een positieve sfeer op school.
 • We zijn allemaal verschillend en we houden rekening met elkaar.
 • We ontdekken elkaars talenten en we maken daar gebruik van.

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!