Onderdeel van


Verwijsindex

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Zeeland.
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin beroepskrachten meldingen kunnen doen over kinderen/jongeren tot 23 jaar met problemen. Het komt regelmatig voor dat verschillende hulpverleners zich bezighouden met dezelfde jongere. Organisaties werken daarbij nogal eens langs elkaar heen.
De Verwijsindex is opgezet om ervoor te zorgen dat hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in contact komen en informatie kunnen uitwisselen in het belang van het kind. Ouders worden in principe op de hoogte gesteld wanneer er een signaal wordt afgegeven in het systeem van de Verwijsindex. Uitwisselen van inhoudelijke gegevens met andere partijen vindt alleen plaats indien er toestemming is gegeven.

Meer informatie over de Verwijsindex vindt u op de website van de GGD Zeeland: www.verwijsindexzeeland.nl/voor-clienten

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!