Onderdeel van


Orthopedagogiek

De Klimopschool heeft vier dagen per week een orthopedagoog in dienst. Martine van Veen. Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding en heeft minimaal een registratie diagnostiek in zijn/haar bezit. Zij maakt een deel uit van de commissie van de begeleiding (CvB), die de nieuwe kinderen toelaat en medeverantwoordelijk is voor diverse leerlingstromen.

De twee hoofdtaken van de orthopedagoog zijn het onderzoeken en het begeleiden van de kinderen.
Het onderzoeken van de kinderen houdt in het bepalen van het ontwikkelingsniveau (=IQ) en vorderingen van de kinderen. Ook houdt zij zich bezig met het bepalen van andere onderwijs bevorderende of belemmerende factoren zoals gevolgen van de stoornis of op gang brengen van het leerproces. 
De orthopedagoog verricht onderzoeken t.b.v. de toelating, herindicatie en op basis van hulpvragen van leerkrachten en/of ouders.

Het begeleiden/behandelen van de leerlingen bestaat voornamelijk uit het begeleiden van leerkrachten en ouders/verzorgers en het individueel of in kleine groepjes behandelen van leerlingen. 
De leerkracht krijgt adviezen t.a.v. de interactie met de leerling en klassenorganisatie, wordt geïnformeerd over de stoornis en wordt op diverse manieren toegerust om optimaal met de leerling om te gaan.

De orthopedagoog neemt deel aan interne en externe leerlingbesprekingen.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!