Onderdeel van


Logopedie

Op de Klimopschool zijn werkzaam:

Logopedist Andrea, hoofdpagina logo            

             Nienke Bouwens, logopedist   
             dinsdag en donderdag   

Andrea van der Heul, logopedist
maandag en dinsdag,  VSO woensdag en vrijdag

Wij houden ons bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. In de eerste plaats is het belangrijk dat de leerlingen hun wil en wens duidelijk kunnen maken. Op onze school betekent dit dat wij ons vooral bezig houden met :

  • Taal; communicatieve functies, taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw,  gespreksvaardigheden.
  • Spraak; articulatie, verstaanbaarheid, stotteren.
  • Ondersteunende communicatie; gebaren (NmG), hulpmiddelen en apparatuur.

Doelgroep
De leerlingen die wij behandelen hebben een verstandelijke beperking. 
Daarnaast is er soms sprake van bijkomende diagnoses, zoals onder andere: ASS (autismespectrumstoornis), het syndroom van Down, fragile X-syndroom, gehoorproblemen, FAS-syndroom, het syndroom van Williams-Beuren, epilepsie. 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!