Onderdeel van


Logopedie

Op de Klimopschool zijn werkzaam:

Logopedist Andrea, hoofdpagina logo

                                   

 

 

 

 

 

Andrea van der Heul, logopedist             
maandag, dinsdag ( VSO),  woensdag en vrijdag

FebeMeijer 

Febe Meijer, Logopedist
Maandag en donderdag 

Wij houden ons bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. In de eerste plaats is het belangrijk dat de leerlingen hun wil en wens duidelijk kunnen maken. Op onze school betekent dit dat wij ons vooral bezig houden met :

  • Taal; communicatieve functies, taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw,  gespreksvaardigheden.
  • Spraak; articulatie, verstaanbaarheid, stotteren.
  • Ondersteunende communicatie; gebaren (NmG), hulpmiddelen en apparatuur.

Doelgroep
De leerlingen die wij behandelen hebben een verstandelijke beperking. 
Daarnaast is er soms sprake van bijkomende diagnoses, zoals onder andere: ASS (autismespectrumstoornis), het syndroom van Down, fragile X-syndroom, gehoorproblemen, FAS-syndroom, het syndroom van Williams-Beuren, epilepsie. 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!