Onderdeel van


Beeldbegeleiding

Op de Klimopschool wordt gebruik gemaakt van School Video Interactie Begeleiding (SVIB).

Wat

SVIB is een praktisch middel voor begeleiders om leerkrachten, assistenten en leerlingen te ondersteunen in de onderwijsleersituatie. SVIB is mede ontstaan vanuit de methodiek Video Home Training (VHT) die al vanaf 1986 wordt toegepast in de jeugdhulpverlening. In het verlengde daarvan ontwikkelde zich binnen het onderwijs deze vorm van begeleiding. Aan de hand van korte beeldopnames wordt de interactie tussen de leerkracht/assistent en leerlingen geanalyseerd. De specifieke behoeften van leerlingen staan hierbij centraal, met daarop aansluitend de mogelijkheden van de leerkracht/assistent. De leerkracht/assistent leert af te stemmen op de sterke en zwakke kanten van de leerlingen en past ondersteunende interactiepatronen toe. “Goed contact” versterkt wederzijds gevoel van competentie, zowel voor de leerling als voor de leerkracht/assistent!

Concrete vragen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hoe kan ik de betrokkenheid van deze groep leerlingen stimuleren?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de lesovergangen rustig verlopen?
  • Hoe kan ik de sfeer in de groep verbeteren?
  • Hoe kan ik het zelfstandig werken door deze leerling verbeteren?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze leerling niet steeds door de klas roept?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat deze leerling minder snel boos wordt?

Informatie en toestemming

Ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) worden op de volgende manier geïnformeerd over SVIB:

  • Ouders worden via de website en de schoolgids op de hoogte gesteld van het feit dat de SVIB methode op school wordt gehanteerd;
  • Ouders van een individuele leerling die aan de hand van SVIB wordt begeleid worden vooraf persoonlijk geïnformeerd en moeten hiervoor toestemming geven;
  • Op eigen verzoek kunnen ouders inzage krijgen in (een deel van) de beelden wanneer de begeleiding zich afspeelt rondom hun kind. Deze beelden worden, indien mogelijk, samen met de gecoachte leerkracht/assistent aan ouders getoond; 
  • Ouders van andere leerlingen die op de beelden voorkomen hebben niet automatisch recht op inzage in de beelden;

Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn.

Begeleider

Bij ons op school worden de SVIB-trajecten begeleid door Miranda de Been. Na eerst een aantal jaren als groepsleerkracht en leesspecialist te hebben gewerkt in het speciaal basisonderwijs (SBO), werkt zij sinds 2006 op de Klimopschool. Hier heeft zij zowel in SO als het VSO voor de klas gestaan. Momenteel werkt zij als orthodidacticus. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit het ondersteunen en begeleiden van collega’s en leerlingen, vooral op didactisch maar ook op pedagogisch gebied. In het kader hiervan heeft zij de opleiding Practitioner School Video Interactiebegeleiding (SVIB) afgerond bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool van Utrecht).

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!