Onderdeel van


  • Home
  • Informatie
  • Organisatie
  • Contact- en vertrouwenspersoon
  • Interne contactpersoon

Interne contactpersoon

In de modelklachtenregeling staat dat elke school ten minste één contactpersoon moet hebben binnen een onderwijsorganisatie. De klager kan zich bij de contactpersoon melden. Afhankelijk van de soort klacht verleent die bijstand en verwijst hij of zij door, zonodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het is doorgaans niet de bedoeling dat de contactpersoon zelf bemiddelend optreedt.

Wij werken op de Klimopschool op bovengenoemde wijze. De contactpersoon is Anita Smit. 

    
            Anita Smit - Souisa

Waarvoor kan je terecht bij een contactpersoon?

Seksuele intimidatie
Agressie
Geweld 
Pesten
(Radicalisering)

Een contactpersoon is voor alle gevallen binnen de school. Voor alle gevallen buiten de school is er de meldcode.  

Het kan voorkomen dat een contactpersoon te persoonlijk is, er is dan ook een extern vertrouwenspersoon; Drs. De Visser ( telefoonnummer: 0118628923)

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!