Onderdeel van


  • Home
  • Informatie
  • Organisatie
  • Contact- en vertrouwenspersoon
  • Interne contactpersoon

Interne contactpersoon

In de modelklachtenregeling staat dat elke school ten minste één contactpersoon moet hebben binnen een onderwijsorganisatie. De klager kan zich bij de contactpersoon melden. Afhankelijk van de soort klacht verleent die bijstand en verwijst hij of zij door, zonodig naar de externe vertrouwenspersoon. Het is doorgaans niet de bedoeling dat de contactpersoon zelf bemiddelend optreedt.

Wij werken op de Klimopschool op bovengenoemde wijze. De contactpersonen zijn Anita Smit en Johanneke de Hoop. 

   
    Johanneke de Hoop                       Anita Smit - Souisa

Waarvoor kan je terecht bij een contactpersoon?

Seksuele intimidatie
Agressie
Geweld 
Pesten
(Radicalisering)

Een contactpersoon is voor alle gevallen binnen de school. Voor alle gevallen buiten de school is er de meldcode.  

Het kan voorkomen dat een contactpersoon te persoonlijk is, er is dan ook een extern vertrouwenspersoon; Drs. De Visser ( telefoonnummer: 0118628923)

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!