Onderdeel van


  • Home
  • Informatie
  • Organisatie
  • Contact- en vertrouwenspersoon
  • Externe contactpersoon

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk onderzoekt bemiddelt en/of adviseert. Hij of zij wordt hiervoor door de school ingehuurd. Meestal gaat het om de wat zwaardere klachten.
Ook kan een bestuur een externe om een oordeel of advies vragen, zodat het vertrouwen tussen het bestuur en de betreffende partijen niet geschaad wordt. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de verdere procedure. Ook kan een evaluatiegesprek met de klager na afhandeling van de klacht bij zijn werk horen. Jaarlijks brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden bij het bevoegd gezag. 

Op de Klimopschool is de extern vertrouwenspersoon;
Drs. De Visser (telefoonnummer: 0118628923)

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!