Onderdeel van

VSO A 2

Schoolbord met picto's

Beste lezers,

In dit stukje kunt u in het kort lezen wie wij zijn en wat we doen in A2

Algemeen:

We werken in de autigroepen volgens de TEACCH principes.

TEACCH
Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor 'Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children'. De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen:

 1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
 2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
 3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema's, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
 4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind; 
 5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schemaís en rollen;
 6. Het gebruik maken van de bijzondere interessen van de cliënten zelf.

Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking.

De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen:

 1. Het bieden van maximale veiligheid als basis heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning.
 2. Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting.
 3. Dat wat de cliënt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden.

De klas:

Wij zijn de middelste auti-groep van het VSO. In onze klas zitten 10 leerlingen in de leeftijd van 13 tot ongeveer 16 jaar.

In VSO-A2 werken verschillende juffen en meesters op:

 • Maandag: juf Annemiek, meester Martijn
 • Dinsdag: juf Annemiek en meester kees (techniek) en juf Jacuba (koken)
 • Woensdag: juf Jessika en juf Nicolien 
 • Donderdag: juf Jessika en juf Nicolien 
 • Vrijdag: juf Karin (Akkerwinde) en juf Nicolien

In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een digitaal dagschema, en hangt daarnaast ook steeds in het zicht op een white board. Wanneer een activiteit voorbij is, doorstrepen we het desbetreffende pictogram op het schema. Iedere ochtend beginnen we met de kring en gaan we vervolgens aan het werk.

In A2 geven we de volgende vakken: rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen/ luisteren, schrijven, sociale emotionele ontwikkeling, voorbereiding op werk, leerling participatie, leren werken, gym, verkeer, atelier, huishoudkunde, techniek, tuin en koken.

Bij de vakken voorbereiding op werk en sociale emotionele ontwikkeling werken we met de methode Stip. De kinderen oefenen hierbij veelvuldig met de voorbereiding op stage/ werk, wonen en vrije tijd.  

Praktijkvakken:

Naast de cognitieve vakken, zoals lezen en rekenen besteden we ook veel tijd aan de praktijkvakken, zoals koken, tuin, huishoudkunde en techniek. De leerlingen leren hier vaardigheden die ze later tijdens hun stage of werk nodig kunnen hebben.
Tijdens de praktijkvakken geven we uiteraard aandacht aan de specifieke vaardigheden die horen bij dat vak. Maar ook aan het onderdeel leren werken (waaronder bijvoorbeeld het zelfstandig werken, maar ook het samenwerken valt) wordt veel aandacht geschonken.
De leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk hun taken af te ronden, daarbij geholpen door verschillende soorten visualisaties, zoals foto's, picto's, plaatjes of geschreven tekst. We maken vaak een stappenplan van een taak en daarna gaan de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan het werk. 

Groepsdoorbrekend werken:

We zullen ook dit jaar bij de praktijkvakken koken, huishoudkunde, magazijn, zedemo groepsdoorbrekend werken met VSO-A3. Dit betekent dat de leerlingen uit VSO-A2 ook op die momenten in een groepje kunnen zitten met leerlingen en leerkracht / assistent uit VSO-A3.

Gym en zwemmen:

Op maandag en woensdag gaan we gymmen.
Voor gym hebben alle leerlingen een sportbroek, t-shirt en gymschoenen nodig, daarnaast een deodorant om zich op te frissen.

Schoolreis:

We gaan dit jaar op schoolreis, hierover t.z.t. nadere informatie.

Verjaardagen:

Het kind dat jarig is mag trakteren in de klas. De andere kinderen mogen een klein cadeautje, een kaart of een tekening geven. De ouders/ begeleiders dienen zelf contact met de leerkracht op te nemen om dit af te spreken.

Groet van iedereen die werkt in A2!

 

 

Copyright © 2010 - 2018 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre
De Jong One!