Onderdeel van

SO A1

In het SO op de Klimopschool zijn twee auti-structuurgroepen. In deze twee groepen wordt groepsoverstijgend gewerkt. Dat betekent concreet dat de leerlingen de dag starten en afsluiten in hun stamgroep en daar ook eten. Verder worden de leerlingen per actitiviteit ingedeeld. Het grote voordeel hiervan is dat we alle leerlingen veel meer op hun (vaak per ontwikkelingsgebied wisselende) niveau kunnen aanspreken.
De leeftijd van de leerlingen varieert van 5 tot 12 jaar.

Er werken vijf juffen in onze groepen en we hebben dit jaar ook weer twee stagiaires. 

 • Op maandag werken: Juf Mariska, Juf Cindy, Juf Carolien, Juf Henny en de stagiaire. 
 • Op dinsdag werken: Juf Mariska, Juf Cindy, Juf Carolien, Juf Henny en de stagiaire. 
 • Op woensdag werken: Juf Mariska, Juf Cindy, Juf Carolien, Juf Henny en de stagiaire.
 • Op donderdag werken: Juf Mariska, Juf Cindy, Juf Carolien, Juf Frederike en de stagiaire.
 • Op vrijdag werken: Juf Mariska, Juf Cindy, Juf Carolien, Juf Frederike en de stagiaire.

Er wordt een heleboel gewerkt en geleerd bij ons in de klas.

Wat we allemaal gaan doen staat op ons dagschema, daarop kan ieder kind precies zien wat hij of zij moet gaan doen. Als we ergens mee klaar zijn geeft de juf ons een geel kaartje (overgangskaartje) en gaan we op ons dagschema kijken wat we dan mogen gaan doen.  

Iedere dag beginnen we met de kring; we zeggen elkaar goede morgen, we bekijken de kalender en het weer en wat we die dag allemaal gaan doen. Daarna praten we elkaar bij over wat we thuis gedaan hebben.

Na de kring staat er aan tafel werken op ons dagschema. Aan onze werktafel werken we helemaal zelfstandig aan rekenen, lezen en schrijven en een heleboel andere dingen die we eerst bij de juf, tijdens instructie, hebben geleerd. Deze activiteiten komen iedere dag terug, daarnaast doen we natuurlijk ook nog een heleboel andere leuke dingen.

 • Rekenen en werken/spelen op de computer. We werken allemaal aan een eigen laptop op ons eigen niveau aan rekenen en mediawijsheid.
 • Leren leren/ADL. We werken aan de onderdelen plannen en organiseren, werkhouding, taakaanpak en reflectie op werk. Heel belangrijke dingen die we voor onze zelfstandigheid en ons werk later hard nodig zullen hebben. Ook werken we individueel aan ADL vaardigheden die onze zelfredzaamheid bevorderen.
 • STIP, waarbij we veel over emoties leren en wereldoriëntatie waarbij we rond ons thema werken en nieuwe woorden leren rondom dit thema.
 • Gym in de toestellen gymzaal. We klimmen, zwaaien, springen en schommelen wat af.
 • PUK, hij leert ons allerlei nieuwe woorden rondom het thema en brengt mooie boeken om te lezen mee
 • Verkeer, als het weer het toelaat wandelen we in de wijk en leren we in een groep lopen, luisteren naar instructie en oversteken en route lopen.
 • Realistisch rekenen, waarbij we rekenbegrippen en rekenhandelingen leren (toepassen) in het dagelijks leven.
 • Gym in de spelletjes gymzaal. We leren allerlei verschillende sport- en spelvaardigheden. 
 • Muziek en handvaardigheid, ook altijd rondom het huidige thema.

Copyright © 2010 - 2018 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre
De Jong One!