Onderdeel van


VSO 3b

STAGE/EINDGROEP

De klas In VSO3b zitten dertien jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar.
Kenmerkend voor de eindgroep is de voorbereiding op de tijd na de Klimopschool. Centraal staat daarin de beroepsvoorbereiding d.m.v. stages met veel aandacht voor:

 • Sociale vaardigheden;
 • Praktische vakken: de kennis, inzichten en vaardigheden nodig voor begeleid- en zelfstandig werken;
 • Arbeidstraining, die aansluit op de stages.

Dit betekent dat de jongeren praktische vaardigheden leren voor begeleid en/of zelfstandig werken. Het zwaartepunt ligt op het leren omgaan met jezelf, je medewerknemers en leidinggevenden. Verder wordt gewerkt aan:

 • Zelfstandigheid;
 • Zelfredzaamheid;
 • Socialisatie;
 • Vrijetijdsbesteding;
 • Werken met de computer

Schooldag

In onze klas werken we altijd met een vast programma. Voor de kinderen is het programma zichtbaar gemaakt met een digitaal dagschema. Wanneer een activiteit voorbij is, doorstrepen we het desbetreffende pictogram op het schema. Iedere ochtend beginnen we in de kring en gaan we vervolgens aan het werk.

De vakken die gegeven worden in VSO3b zijn: mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, motorische vaardigheden, sociaal-emotionele vorming, seksuele vorming, vrije tijdsbesteding, gym, tuin, huishoudkunde, verzorging, koken, muziek, handvaardigheid, techniek en ICT.

Personeel

De volgende mensen werken met VSO3b:

 • Juf Maike: groepsleerkracht (dinsdag, woensdag en de helft van de donderdagen)
 • Juf Meryem: groepsleerkracht (maandag, de helft van de donderdagen en vrijdag)
 •  Juf Sanne: onderwijsassistent (dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag)
 •  Juf Jacuba: kook (maandag)
 •  Juf Karin: huishoudkunde (maandagochtend)
 • Meester Kees: techniekdocent (dinsdag)

Schoolkamp

Aan het begin van elk schooljaar, gaan we met elkaar op schoolkamp. Dit doen we voor de groepsvorming. We hopen hiermee de saamhorigheid, samenwerking, maar ook de individuele verantwoordelijkheid van de leerlingen te stimuleren. Kortom: een fijne basis voor de rest van het schooljaar.

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!