Onderdeel van


VSO 3a

STAGE/EINDGROEP
In deze groep zitten jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. Kenmerkend voor de eindgroep is de voorbereiding op de tijd na de Klimopschool. 

Centraal staat daarin de beroepsvoorbereiding d.m.v. stages met veel aandacht voor: 

  • sociale vaardigheden;
  • praktische vakken: de kennis, inzichten en vaardigheden nodig voor begeleid- en zelfstandig werken;
  • arbeidstraining, die aansluit op de stages.

Dit betekent dat de jongeren praktische vaardigheden leren voor begeleid en/of zelfstandig werken. De bedoeling is dat de jongeren stage lopen en praktijkvakken krijgen waarin ze alleen opgeleid worden in de beroepsvoorbereidende voorwaarden voor werk. Het zwaartepunt ligt op het leren omgaan met jezelf, je medewerknemers en leidinggevenden, het leren voorbereiden, plannen, toepassen en problemen oplossen. 

Verder wordt gewerkt aan:

  • zelfstandigheid
  • de zelfredzaamheid
  • socialisatie
  • vrijetijdsbesteding
  • werken met de computer

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!