Onderdeel van


VSO 2

Welkom in VSO 2!

Hieronder vindt u praktische informatie over onze klas.

VSO2 is een klas van de Klimopschool met tien leerlingen in de leeftijd van veertien tot zestien jaar.

Personeel

De volgende mensen werken met VSO 2:

  • Sander Poppe: groepsleerkracht (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)
  • Maike Hagenaars: groepsleerkracht (dinsdag)
  • Karin van Kuppevelt: onderwijsassistent 
  • Martijn Nijsse: vakassistent tuin
  • Jacuba Huysman: vakassistent horeca
  • Meester Raymond : gymleerkracht

Thema

We werken aan de hand van een thema. Dit thema is het thema vanuit de methode STIP (methode voor SEO) in combinatie met Jongleren (methode voor leren werken). Het thema wordt geïntroduceerd met een startactiviteit en afgesloten met een eindactiviteit. Gedurende het hele jaar werken we aan vijf verschillende thema's.

Praktijk

Naast de schoolse vakken zoals rekenen, lezen en schrijven krijgen we ook praktijklessen. We werken bij praktijkvakken in de tuin, in de keuken, we oefenen met huishoudelijke taken in school bij huishoudkunde en we werken aan onze klusvaardigheid bij techniek oefenen we verschillende werkvaardigheden.
Tijdens de praktijkvakken wordt niet alleen geoefend met tuinieren, koken, klussen, schoonmaken maar er wordt ook gelet op werkhouding en taakaanpak van leerlingen (leren werken). Het vak leren werken staat bij elk praktijkvak centraal gezien werkhouding en taakaanpak erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van goede werknemersvaardigheden. 

Groepsstage

Het ontwikkelen van deze werkhouding en taakaanpak doen we één dag in de week op een andere plek. We gaan dan met de hele klas op groepsstage. We leren hoe het is om te werken in een bedrijf, en doen hier kennis en vaardigheden op. Stageplekken die we bezoeken zijn onder andere Orionis, Kaasboerderij Schellach, Em-tÈ, en tuindersbedrijf Kesteloo.

Werkconditie

Het opbouwen van een goede werkconditie is een van de belangrijkste doelen in onze klas. Op school hebben we een eigen technieklokaal, een keuken en een mooie tuin met fruitbomen en een kas om de praktijkvakken uit te kunnen voeren. Verder werken we in de klas met coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen die stimuleren tot samenwerken. Ook zorgt het voor meer motivatie en afwisseling in de lessen. Om de kinderen zo effectief mogelijk les te geven maken we ook gebruik van de methode Teach like a Champion. 

Gym

Natuurlijk hebben de leerlingen in VSO2 ook gym, daarbij werken we aan onze motoriek, samenspel en het opbouwen van een basisconditie. 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!