Onderdeel van


VSO 2

Welkom in VSO 2!

Hieronder vindt u praktische informatie over onze klas.

VSO2 is een klas van de Klimopschool met tien leerlingen in de leeftijd van veertien tot zestien jaar.

Personeel

De volgende mensen werken met VSO 2:

  • Sander Poppe: groepsleerkracht (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)
  • Jeroen Jansen: groepsleerkracht (vrijdag)
  • Karin van Kuppevelt: onderwijsassistent
  • Martijn Nijsse: vakassistent tuin
  • Leo Bruggeman: vakassistent techniek
  • Jacuba Huysman: vakassistent horeca
  • Meester Raymond : gymleerkracht

In de klas

In de klas hebben we een variëteit aan vakken. Sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, schriftelijke taal, mondelinge taal, muziek, ICT, creatieve vorming, en ga zo maar door.

Praktijk

Naast de schoolse vakken krijgen we ook praktijklessen. De praktijkvakken zijn techniek, tuin, huishoudkunde en koken. Hier oefenen we verschillende werknemersvaardigheden.

Tijdens de praktijkvakken wordt niet alleen geoefend met tuinieren, koken, klussen, schoonmaken maar er wordt ook gelet op werkhouding en taakaanpak van leerlingen (leren werken). Het vak ‘leren werken’ staat bij elk praktijkvak centraal gezien werkhouding en taakaanpak erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van goede werknemersvaardigheden.

Groepsstage

Het ontwikkelen van deze werkhouding en taakaanpak doen we één dag in de week op een andere plek. We gaan dan met de hele klas op groepsstage. We leren hoe het is om te werken in een bedrijf, en doen hier kennis en vaardigheden op. Stageplekken die we in de afgelopen jaren hebben bezocht voor groepsstage zijn onder Orionis, Kaasboerderij Schellach, Em-té, Staples Office Centre, JYSK en tuindersbedrijf Kesteloo.

Werkconditie

Het opbouwen van een goede werkconditie is een van de belangrijkste doelen in onze klas. Op school hebben we een eigen technieklokaal, een keuken en een  en een kas om de praktijkvakken uit te kunnen voeren.

Gym

Natuurlijk hebben de leerlingen in VSO2 ook gym, daarbij werken we aan onze motoriek, samenspel en het opbouwen van een basisconditie. 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!