Onderdeel van


VSO 1

Welkom in VSO1!

Hieronder staat praktische informatie over de klas. 
VSO1 is de brugklas van de Klimopschool (Atalant) en in de klas zitten 10 leerlingen.

Personeel
De volgende mensen werken met VSO 1:

  • Roos van Liere: groepsleerkracht (dinsdag)
  • Jeroen Jansen groepsleerkracht (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)
  • Karin van Noorden: onderwijsassistent (maandag, dinsdag en woensdag)
  • Nicolien Velleman onderwijsassistent (donderdag)
  • Leo Bruggeman techniekdocent (maandagmiddag)
  • Raymond Naerebout  (gymleerkracht donderdag)
  • Jacuba Huysman: kookassistent (vrijdagochtend)
  • Martijn Nijsse: onderwijsassistent (woensdagmiddag)

We werken aan de hand van een thema. Dit thema is het thema vanuit Jongleren (methode voor leren werken). Het thema wordt geïntroduceerd met een startactiviteit en afgesloten met een eindactiviteit. Dit thema is voor het hele VSO hetzelfde.

Naast de schoolse vakken zoals rekenen, lezen en schrijven krijgen we ook praktijklessen. We werken bij praktijkvakken in de tuin, in de keuken, we oefenen met huishoudelijke taken in school bij huishoudkunde en we werken aan onze klusvaardigheid bij techniek en in de Zedemo ruimte oefenen we verschillende werkvaardigheden.

Tijdens de praktijkvakken wordt niet alleen geoefend met tuinieren, koken, klussen, schoonmaken maar er wordt ook gelet op werkhouding en taakaanpak van leerlingen (leren werken). Het vak leren werken staat bij elk praktijkvak centraal gezien werkhouding en taakaanpak erg belangrijk zijn voor het ontwikkelen van goede werknemersvaardigheden.

Copyright ┬ę 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!