Onderdeel van


SO B

Hoi allemaal!

Wij zijn SO B en we willen hieronder iets over onze groep vertellen!
In onze groep zitten 15 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.

De juffen van SO B zijn:
  • Op maandag: Juf Tanja en juf Kim
  • Op dinsdag: Juf Tanja en juf Kim
  • Op woensdag: Juf Astrid en juf Kim
  • Op donderdag: Juf Astrid en juf Kristy
  • Op vrijdag: Juf Astrid en juf Kristy

Juf Carolien is op maandag en donderdag extra bij ons in de klas.

We werken via de theorie ontwikkelingsgericht werken, dat betekent dat we aan thema's werken die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema. Alle vakken worden gekoppeld aan dit thema. In het begin en aan het eind van een thema doen we altijd een leuke activiteit.

We beginnen de dag met de kalender op het digibord, ook kijken we welk weer het is. Als we de klas binnen komen laten we zien hoe we ons voelen. We doen dit door een wasknijper met onze naam bij het juiste plaatje te hangen, nl blij, boos, verdrietig of bang. Ook oefenen we iedere dag een nieuw gebaar.
Elke dag krijgen we lezen, rekenen en schrijven. We werken met de leesmethode Veilig leren lezen. Met schrijven werken we met de methode: Krullenbol en Pennenstreken.
Met rekenen werken we uit de methode de Rekenboog en Wereld in Getallen. Hier leren we rekenen met bijvoorbeeld een getallenlijn, met eierdozen en met rekenrekjes. We leren nu ook geld rekenen en klokkijken. Maar we gebruiken voor taal en rekenen ook thema's van de Kleuteruniversiteit. Ook werken we graag op de laptop, op Gynzy kids.
We krijgen 1x in de week verkeer en ook tekenen en knutselen we graag.

Op maandag en woensdag hebben we gym.

Wij krijgen ook les in koken en handenarbeid. We leren over materiaalkennis en we leren basisvaardigheden. Dit vinden we erg leuk!

Groetjes van alle kinderen en alle juffen van SO B

 

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!