Onderdeel van


SO 2B

Hoi allemaal !

Wij zijn SO 2B en we willen hieronder iets over onze groep vertellen!
In onze groep zitten 12 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar.

De juffen van SO 2B zijn:

  • Op maandag: Juf Raghield en juf Carmen
  • Op dinsdag: Juf Raghield en juf Carmen
  • Op woensdag: Juf Raghield en juf Lia
  • Op donderdag: Juf Johanneke, juf Lia 
  • Op vrijdag: Juf Johanneke, juf Lia 

We werken via de theorie ontwikkelingsgericht werken, dat betekent dat we aan thema's werken die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema. Alle vakken worden gekoppeld aan dit thema. In het begin en aan het eind van een thema doen we altijd een leuke activiteit. Zo worden we geprikkeld voor het nieuwe thema.

We beginnen de dag met de kalender op het digibord, de kinderen kunnen hier al veel zelf op doen.

Elke dag krijgen we lezen, rekenen en schrijven. We werken met de leesmethode Veilig leren lezen. Met schrijven werken we met de methode: Krullebol en Pennenstreken. Met rekenen werken we uit de methode de Rekenboog. Hier leren we rekenen met bijvoorbeeld een getallenlijn, met eierdozen en met rekenrekjes. We leren nu ook geldrekenen en klokkijken. Maar we gebruiken voor taal en rekenen ook thema's van de Kleuteruniversiteit.
Op maandag en woensdag hebben we gym. Op vrijdag gaan we altijd naar het zwembad.
Wij krijgen ook les in koken. We leren over materiaalkennis en we leren basisvaardigheden. Dit vinden we erg leuk!
We werken ook aan hoe we met elkaar omgaan. We bespreken bijvoorbeeld de schoolregels, zoals: speel samen, laat iedereen een keer meedoen en raak elkaar met ÈÈn vinger aan.

Groetjes van alle kinderen en alle juffen van SO 2B

Copyright © 2010 - 2020 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre   
De Jong One!