Onderdeel van


SO A1a, b en c

In het SO op de Klimopschool zijn drie auti-structuurgroepen. In deze drie groepen wordt groepsoverstijgend gewerkt. Dat betekent concreet dat de leerlingen de dag starten en afsluiten in hun stamgroep en daar ook eten. Verder worden de leerlingen per actitiviteit ingedeeld. Het grote voordeel hiervan is dat we alle leerlingen veel meer op hun (vaak per ontwikkelingsgebied wisselende) niveau kunnen aanspreken. De leeftijd van de leerlingen varieert van 5 tot 12 jaar.

Er wordt een heleboel gewerkt en geleerd bij ons in de klas. Wat we allemaal gaan doen, staat op ons dagschema, daarop kan ieder kind precies zien wat hij of zij moet gaan doen. Als we ergens mee klaar zijn geeft de juf ons een geel kaartje (overgangskaartje) en gaan we op ons dagschema kijken wat we dan mogen gaan doen.

Iedere dag beginnen we met de kring; we zeggen elkaar goede morgen, we bekijken de kalender en het weer en wat we die dag allemaal gaan doen. Daarna praten we elkaar bij over wat we thuis gedaan hebben of werken over letters/cijfers of zingen liedjes.
Na de kring staat er aan tafel werken op ons dagschema. Aan onze werktafel werken we helemaal zelfstandig aan rekenen, lezen en schrijven en een heleboel andere dingen die we eerst bij de juf, tijdens instructie, hebben geleerd.

Deze activiteiten komen iedere dag terug, daarnaast doen we natuurlijk ook nog een heleboel andere leuke dingen.
  • Werken/spelen op de computer/ipad. We werken allemaal aan een eigen computer/ipad op ons eigen niveau.
  • Leren leren/ADL. We werken aan de onderdelen plannen en organiseren, werkhouding, taakaanpak en reflectie op werk. Heel belangrijke dingen die we voor onze zelfstandigheid en ons werk later hard nodig zullen hebben.
    Ook werken we individueel aan ADL vaardigheden die onze zelfredzaamheid bevorderen.
  • Gym in de gymzaal. 
  • PUK, hij leert ons allerlei nieuwe woorden rondom het thema en brengt mooie boeken om te lezen mee
  • Verkeer, als het weer het toelaat wandelen we in de wijk en leren we in een groep lopen, luisteren naar instructie en oversteken en route lopen.
  • Realistisch rekenen, waarbij we rekenbegrippen en rekenhandelingen leren (toepassen) in het dagelijks leven.
  • Muziek, tekenen en handvaardigheid, ook altijd rondom het huidige thema.

Copyright © 2010 - 2021 Klimopschool onderdeel van: logo_ozeo   en participeert in:
De Jong One!