Onderdeel van

SO start

SO1/2

Hallo allemaal! Welkom in SO 1-2!

Hieronder een stukje informatie om onze klas een beetje beter te leren kennen.

De juffen van SO 1-2 zijn:

  • Maandag: Juf Susanne & Juf Marieke
  • Dinsdag: Juf Susanne & Juf Marieke
  • Woensdag: Juf Susanne & Juf Kim
  • Donderdag: Juf Susanne & Juf Carmen
  • Vrijdag: Juf Susanne & Juf Carmen

In SO 1-2 werken ook nog een aantal andere juffen die ons komen helpen.

We hebben dit schooljaar 2 stagiaires. Juf Amanda van het Scalda. Zij komt iedere donderdag en vrijdag tot de zomervakantie. Juf Chyara van het Bolwerk. Zij komt dinsdag t/m vrijdag tot de zomervakantie. Juf Andrea, juf Nienke zijn onze logopedisten. Juf Andrea en juf Nienke geven zowel individuele- als groepslogopedie. Juf Nynke en juf Bianca zijn kinderoefentherapeuten Cesar zij geven individuele therapie op het gebied van motoriek, tevens ondersteunen zij de vakgebieden schrijven en gym.

We werken in SO 1-2 ontwikkelingsgericht, dat betekent dat we aan thema's werken die aansluiten bij onze belevingswereld. We werken 6 tot 8 weken aan een thema. Niet alleen alle vakken worden dan gekoppeld aan dit thema, maar ook de inrichting van de klas. In het begin en aan het eind van een thema doen we altijd een leuke activiteit. We doen dit vaak samen met SO2-3 en A1.

Tijdens de werklessen werken we aan rekenen, lezen, taal, leren leren, schrijven en sociaal emotionele redzaamheid. We doen dit in verschillende niveau groepjes. Bij lezen praten we met elkaar over een themaletter, we leren de pictoís en letters herkennen en lezen en ook werken er al kinderen aan met de methode Veilig Leren Lezen. Alles wat we doen proberen we te ondersteunen met gebaren. 

Rekenen doen we ook: tellen, kleuren leren, begrippen als groot en klein, veel en weinig, cijfers en optellen en aftrekken en ook werken we aan het ruimtelijk inzicht. 
De tijd komt ook aan bod: welke dag is het, begrippen als morgen, middag, dagen van de week, seizoenen. Ook zijn er kinderen die leren klokkijken, de hele, halve uren en kwart voor en over.

Ook krijgen wij schrijven, dit doen we onder andere volgens de methode Pennenstreken. Maar we leren niet alleen letters en cijfers schrijven, we oefenen ook onze motoriek. Dit doen we door o.a. zwaaien met je armen, werken met klei en door leuke opdrachten vanuit schrijfkriebels.

Op dinsdag en op donderdag hebben we gym. We hebben één dag in de week zapp gym, dat is gymmen met allerlei toestellen. De andere dag doen we allerlei tikspelletjes, estafette of balspelletjes.

Op vrijdagmiddag krijgen de meeste kinderen zwemles. De kinderen die nog geen zes jaar zijn blijven samen met juf Carmen op school. Die oefenen nog extra in de kring met reken- of taalspelletjes en spelen lekker buiten.

Daarnaast spelen we op meerdere momenten buiten op het plein. Met mooi weer gymmen we ook wel eens buiten. Binnen in de klas spelen we graag in de themahoek of met blokken, auto's, lego/duplo, puzzels, poppen en al het andere speelmateriaal dat aanwezig is in de klas.

 

Copyright © 2010 - 2018 Klimopschool onderdeel van stichting de Korre
De Jong One!